نمونه سؤالات درسی

:: نمونه سؤالات درسی

           نام درس                         نوع سؤال                تعداد سؤال

تفسیرموضوعی قرآن ............................. تستی ..................... 100

تاریخ اسلام .............................................. تستی .................... 120

اندیشه یک آیت الله سبحانی ................. تستی ................. 135

دانش خانواده و جمعیت...................... تستی ................. 120

ادیان الهی و فرق مذهبی.................. تشریحی ............... 30

تفسیر موضوعی قرآن ....................... تشریحی .............. 50

جواب بخش اول نمونه سؤالات تفسیر موضوعی

جواب بخش دوم نمونه سؤالات تفسیر موضوعی

انقلاب اسلامی ایران .........................  تستی  ...............  120

منبع : رسالهنمونه سؤالات درسی
برچسب ها : تستی ,سؤالات ,نمونه ,موضوعی ,تفسیر ,تفسیر موضوعی ,نمونه سؤالات ,سؤالات تفسیر ,سؤالات تفسیر موضوعی ,نمونه سؤالات تفسیر

جزوه و کتب درسی

:: جزوه و کتب درسی

جزوه ادیان الهی و فرق مذهبی

جزوه ادیان الهی و فرق مذهبی  ............. 50 صفحه ............منبع: کتاب عبدالله ابراهیم زاده و علیرضا نوریجزوه تفسیر موضوعی قرآن

دریافت جزوه تفسیر موضوعی .............................................. 115 صفحه

کتاب دانش خانواده و جمعیت

فایل pdf کتاب دانش خانواده و جمعیت

کتاب اندیشه 1 آیت الله سبحانی

1ـ چیستی انسان
2ـ ایمان
3ـ برهان فطرت
4ـ برهان علی
5ـ برهان نظم
6ـ شناخت صفات خدا
7ـ انواع صفات خدا
8ـ مسئله شر
9ـ مراتب توحید
10ـ توحید در عبادت و نماز
11ـ معاد 1
12ـ معاد 2
13ـ معاد 3 

منبع : رسالهجزوه و کتب درسی
برچسب ها : جزوه ,کتاب ,معاد ,برهان ,کتاب دانش ,دانش خانواده ,تفسیر موضوعی ,جزوه تفسیر ,ادیان الهی ,جزوه تفسیر موضوعی